Terapia - koszty i obszary pracy

Psychoterapia indywidualna (w gabinecie)

170 zł / 50 min

Psychoterapia indywidualna (online)

170 zł / 50 min

Terapia par i rodzin (w gabinecie)

250 zł / 60 min

Terapia par i rodzin (online)

250 zł / 60 min

Konsultacje psychologiczne (w gabinecie)

220 zł / 50 min

Konsultacje psychologiczne (online)

220 zł / 50 min

Mediacje

220 zł / 60 min

Projekty Mental Health

zgodnie z zapotrzebowaniem

Terapia - obszary pracy

 • zaburzenia nastroju np. depresja, CHAD, dystymia, nastrój dysforyczny, anhedonia
 • zaburzenia lękowe i nerwicowe, mianowicie zespoły lękowe, PTSD, natrętne myśli, zachowania kompulsywne
 • somatyzacja objawów psychicznych, a w rezultacie bóle psychosomatyczne, bruksizm, bezsenność
 • zaburzenia osobowości np. typu borderline, obsesyjno-kompulsywne, lękowe, narcystyczne
 • zaburzenia odżywiania, a w ich rezultacie otyłość, bulimia, anoreksja
 • emocjonalne trudności kobiet związane z PMS
 • depresja poporodowa oraz Baby blues w wyniku ciąży
 • żałoba, długotrwała rozłąka, adaptacja w związku z pobytem za granicą
 • doświadczanie rozwodu, separacji, rozstania, utraty, kończąc pewne etapy życia
 • nieuporządkowane relacje i istniejący w związku z nimi chaos
 • przeżywanie świata przede wszystkim przez osoby wysoko wrażliwe
 • utrata bądź nagłe pogorszenie stanu psychicznego w wyniku chorób
 • akceptacja orientacji i tożsamości seksualnej poprawiająca istotnie funkcjonowanie
 • trudności wychowawcze i rozwojowe doświadczane przez rodziców
 • radzenie sobie w związku z występowaniem napięcia a także stresu
 • zaburzenia nastroju u kobiet w okresie okołoporodowym
 • chaos uczuciowy i emocjonalny istotnie wpływający na funkcjonowanie
 • schematy zachowań, które prawdopodobnie nie są konstruktywne
 • powstawanie konfliktów w wyniku zniekształceń komunikacyjnych
 • pochodne uzależnień, przede wszystkim DDA czy współuzależnienie
 • funkcjonowanie w miejscu pracy m.in. wypalenie zawodowe, mobbing
 • potencjał i osobiste zasoby niegdyś zaniedbane
 • motywacja i stawianie sobie celów, dzięki którym się rozwijamy
 • poczucie własnej wartości i tożsamości według nas samych
 • jak być jeszcze bardziej samoświadomym i prowadzić slow life
 • asertywność i stawianie granic w celu rozwiązania trudności
 • rozwijanie sfery uczuciowej istotnie wpływające na dobrostan
 • porozumienie bez przemocy (NVC) i poprawna komunikacja niewątpliwie sprzyjają relacjom
 • życie przede wszystkim w zgodzie z osobistymi potrzebami
 • psychologiczne wsparcie kobiet w trakcie ciąży
 • wsparcie rodziców w trudnościach np. edukacyjnych i wychowawczych
 • syndrom “opuszczonego gniazda” podczas gdy dzieci opuszczają rodzinę generacyjną
 • lęk separacyjny u osób dorosłych na skutek zmian życiowych
 • wsparcie w związku z kryzysami zawodowymi
 • w wyniku przełomowych momentów życia

Ilona Roeding

Psycholog, psychoterapeuta, mediator, coach

Gabinet psychoterapii Kraków

GABINET PSYCHOTERAPII

ul. B. Limanowskiego 37/3
30-551 Kraków

ATFC Centrum Psychoterapii
Psychoterapia Kraków

KONTAKT

+48 511 914 197
skype: terapeuta.ilona
e-mail: ilona@studioego.online