Psychoterapia, mediacje - w czym mogę pomóc?

Psychoterapia indywidualna

“Taki rodzaj relacji z drugą osobą, który sprzyja zdrowym zmianom i ułatwia rozwój” (Carl Rogers)

Psychoterapia indywidualna to spotkanie z psychoterapeutą w celu osiągnięcia optymalnego dla siebie stanu funkcjonowania psychicznego. Realizuje się ją przede wszystkim poprzez regularne sesje terapeutyczne odbywające się stacjonarnie w gabinecie lub online – za pośrednictwem internetu.

Terapia ma na celu niewątpliwie wprowadzenie stałych zmian funkcjonalnych u pacjenta lub klienta w kierunku osiągnięcia pożądanego dobrostanu.  Rolą psychoterapeuty jest towarzyszyć osobie we wprowadzaniu zakładanych zmian oraz wspierać w budowaniu samoświadomości oraz osobistym rozwoju. Dlatego też służą mu bez wątpienia umiejętności i narzędzi terapeutycznych.

Psychoterapia indywidualna jest bezsprzecznie najpopularniejszym wariantem psychoterapii i ma charakter spotkań “jeden na jeden” pomiędzy pacjentem lub klientem a psychoterapeutą. Dlatego też prowadzona jest przez psychoterapeutę czyli osobę, która ukończyła bądź jest w trakcie specjalistycznego szkolenia w zakresie psychoterapii.

Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne są spotkaniem klienta lub pacjenta z psychologiem mający określony cel lub zadanie.

Mogą one mieć w rezultacie m.in. charakter diagnostyki problemowej i klinicznej, interwencyjny, wspierający, bądź też przed podjęciem właściwej psychoterapii.  Z konsultacji psychologicznych warto skorzystać  przede wszystkim w momentach kryzysu, trudności z którymi sami nie jesteśmy w stanie sobie poradzić, czy też gdy potrzebujemy po prostu emocjonalnego wsparcia.

Ilość spotkań konsultacyjnych zależy niewątpliwie od potrzeb pacjenta czy klienta. W przeciwieństwie do psychoterapii są one raczej formą doraźną, chociaż nastawioną na szybką i skuteczną w ramach swoich założeń pomoc. Konsultacje psychologiczne prowadzone są przez psychologa, czyli osobę, która ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia.

Terapia par i rodzin

Terapia par i rodzin stanowi formę psychoterapii skierowanej przede wszystkim do osób pozostających w relacjach rodzinnych bądź partnerskich. Rodzina jako system również niewątpliwie może przeżywać różnorodne trudności i kryzysy relacyjne.

Ważnym aspektem terapii par i rodzin jest stworzenie bezpiecznej płaszczyzny do wzajemnej komunikacji oraz rozwiązania zaistniałych trudności w układzie rodzinnym bądź partnerskim.

Ponieważ głównym obszarem psychoterapii par i rodzin są wspólnie postawione cele, do których osoby dążą wspólnym wysiłkiem i zaangażowaniem, to efektem terapii ma być dobrostan wszystkich osób w relacji.

Mediacje przedsądowe

Mediacje przedsądowe są płaszczyzną do osiągnięcia porozumienia w zaistniałych konfliktach, oczywiście zanim jeszcze strony wkroczą na drogę sądową. Są również niewątpliwie optymalnym rozwiązaniem, kiedy osoby nie są w stanie dojść do porozumienia w sprawach osobiście dla siebie ważnych. Proponowane są w obszarach m.in. konfliktów rodzinnych i partnerskich, pracowniczych, szkolnych i rówieśniczych, majątkowych.

Godnym uwagi jest fakt, że mediacje przedsądowe pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze, jak również uspokoją silne emocje towarzyszące często sytuacjom konfliktowym.

Rolą mediatora jest istotnie stworzenie bezpiecznej przestrzeni do wypracowania porozumienia w atmosferze neutralności, bezstronności i bezinteresowności. Mediacje trwają od jednego do kilku 60-cio minutowych spotkań.

Projekty Mental Health

Dbanie o siebie nie jest wyłącznie indywidualną sprawą każdego z nas. Coraz częściej pracodawcy, firmy i organizacje pozarządowe proponują swoim pracownikom programy ochrony zdrowia psychicznego.

Poprawa komfortu życia oraz dobrostanu psychicznego znacząco wpływa na jakość pracy. Stabilny psychicznie, zadbany i zadowolony pracownik – zgodnie z zasadą Wellbeing’u – to fundament wielu idących z duchem czasu przedsiębiorstw.

Indywidualnie zaprojektowane procesy wsparcia pracowników służą tak indywidualnym osobom, jak i interesom firmy.

Ilona Roeding

Psycholog, psychoterapeuta, mediator, coach

Gabinet psychoterapii Kraków

GABINET PSYCHOTERAPII

ul. B. Limanowskiego 37/3
30-551 Kraków

ATFC Centrum Psychoterapii
Psychoterapia Kraków

KONTAKT

+48 511 914 197
skype: terapeuta.ilona
e-mail: ilona@studioego.online